Til læreren

Dette er en nettressurs for nybegynnerelever i alderen 9-11 år, en gullalder for læring. Den skal fremme sangglede, fremelske rytmeglede og barnas artistiske evner. Lære uanstrengt stemmebruk, lære et relevant repertoar, øve opp gehør, og grunnleggende musikkteori.

Det blir stadig vanligere at yngre barn starter på kulturskolen fordi de ønsker å ta sangtimer. Tilbudet er som regel til de fra 8-år og oppover. Stemmen er et instrument som alle har tilgang til og mest sannsynlig har de allerede brukt den en god del. Den er altså ikke et nybegynnerinstrument. Men det kan være litt utfordrende å få den unge eleven til å skjønne hva hen trenger å øve på for å et stabilt og naturlig instrument med en god grunnteknikk.

En bra relasjon til eleven er alltid viktig. Det å ta imot impulser og ideer – å vandre ved siden av for å aktivere og inspirere eleven til kunnskap og mestring som skaper forutsettinger for en god indre motivasjon hos eleven – det er starten på en livslang relasjon mellom eleven og musikken.

Utviklingsmessig har et barn på 9 -11 år en stor kunnskapstørst. De drives frem av nysgjerrigheten av å oppleve og å høste ny kunnskap. Faste rammer og mye lek gir rask trygghet og læring. Improvisasjon er også en form for lek, og det utvikler barnets kreative sider. I denne alderen skal barnets kunnskap bare fylles på. Det er viktig å bli tatt seriøst, og at kunnskapen bygges med mange mestringsfølelser; ”se hva jeg får til”. Hjernen utvikles hele tiden og ny kunnskap lagres ved å bygge nervebaner, synapser, og under lek går dette enda raskere. For å lære noe nytt trenger man mange repetisjoner. Da blir nervebanene styrket. Men hjernen går fort lei av repetisjoner. Det blir derfor veldig viktig å variere undervisningen. Finn nye øvelser til samme tema.
Det er viktig at det i forklaringen av oppgavene og øvelsene brukes et konkret språk. Det abstrakte tenkende er ikke så utviklet i denne alderen. I sangundervisningen er det en lang tradisjon i å bruke metaforisk språk. Det blir mye ”føl sånn” og ”se for deg at”. Noen ganger kan det være på sin plass men som regel ikke. Gå konkret inn i stemmens fysiske oppbygging men bruk et enkelt språk.

Vi deler sangteknikk i tre viktige områder: Aktivatoren, vibratoren og resonatoren. Disse fungerer som byggesteiner der aktivatoren er grunnmuren med en styrt utpust. Det er viktig at denne er på plass for å skape god balanse mellom den ytre og indre muskelaturen i vibratoren. Når vi har en god kompresjon i vibratoren ligger forutsettingene til rette for å jobbe og å leke videre med resonatorens muligheter til å skape den klangkvaliteten og det uttrykket i stemmen som vi ønsker. Det oppfordres til å etter hvert jobbe med øvelser på alle tre nivåene samtidig.

Trekant-diagram: Aktivatoren, vibratoren og resonatoren.

Det er tenkt at eleven gjennomfører nettressursen i løpet av 15 undervisningstimer a 45 minutter. Det er delt inn i en start-modul, 6 solo-moduler og 3 ensemble-moduler: Solo-modulene vil inneholde materiale som kan vare over 2 undervisningstimer. Her har vi inkludert grunnleggende kunnskap om sangteknikk, rytme, melodi, notelære, forskjellige musikkuttrykk, og en ny sang til hver modul. Det finnes også en oversikt over alle noter under “Sanger” i toppmenyen. Ensemble-modulene er lagt opp på den måten at de kun varer én undervisningstime og har materiale som gjøres på timene. Her legger vi vekt på lytting, hvordan man synger sammen, komposisjon og improvisasjon. Språket i nettressursen er hele tiden rettet til eleven.

Ensembleundervisning gir felleskap med andre barn med samme interesse. Det gjør at den musikalske sammenhengen blir lettere å forstå. Elevene utforsker sammen og inspireres av hverandre i tillegg til at de sosialiserer gjennom lek og læring. Det er også de typiske barnlige egenskapene som former oss til de personene vi senere blir, derfor er det viktig å la leken være med så lenge som mulig.

Forskning viser at kunnskap må erfares og gjøres anvendelig i instrumentet. Det betyr at du på sangtimen trenger å bygge en hel musiker med kunnskap i musikkforståelse, -teori og -historie. Å lære seg å snakke, lese og skrive et språk tar lang tid. Å lære å synge, lese og skrive musikk tar enda lenger tid. Derfor må dette være en naturlig del i sangundervisningen fra første time.

Det å øve er en naturlig del av en elevs liv, men det må læres. Derfor er det viktig å bruke tid på å gi og å gjennomgå lekser. Sørg for å ha en egen leksebok. Leksene skal være tydelige og konkrete med bestemte antall ganger for hva som skal repeteres og hvordan man gjør det. Det skaper en elev som selvstendig kan varme opp stemmen sin, øve teknikk og tilegne seg nytt repertoar. Her er det viktig å finne en struktur hvor samarbeidet mellom eleven, læreren og hjemmet fungerer bra. Det finnes mange oppgaver i nettressursen som er konkrete og passer godt som lekser. Det vil alltid være store forskjeller i hva en elev mestrer og ikke mestrer. Noen vil klare alt og være selvstendige, mens andre vil ha behov for mer veiledning og hjelp til å forstå øvelsene riktig. Elever kommer med ulike forkunnskaper og trenger ulik tilnærming. For noen er dette materialet nok, men for de fleste trengs det å komplementeres i form av mye mer primavistalesing og skriveoppgaver. Bruk annen litteratur eller apper. Ikke vær redd for å gi elever som behersker dette lett flere utfordringer. Se barnet for den det er! Husk at øving gjør mester. Det er viktig at du som lærer tør å repetere. Varier terpingen ved å bruke herming og lek. Det kreves mange repetisjoner for å få automatisert sangteknikk og notelesing.

For en sanger kan tonehøyder og deres funksjoner bli ulne og da er det viktig å bruke så mange sanser som mulig. Vi anbefaler at stemmegaffelen blir en del av den ukentlige leksetreningen. Da går det raskere å utvikle et relativt gehør. Primavisaøvelsene er lagt til C-dur. De kan med fordel øves i mange tonarter. For elever som trenger flere utfordringer er det fint å ha stemmegaffelens A som utgangspunkt for å finne starten på primavistane og sangene. Slik kan stemmegaffelen utvikles til å bli et slags kontrollorgan for eleven.

Nettressursens oppbygging og innhold:
Det første man må gjøre er å logge seg inn via Logg in øverst til høyre i toppmenyen. I toppmenyen finner man også teksten Til eleven. Denne bør leses før eleven setter i gang.

Undervisningen starter ved å klikke seg inn på Sett i gang. Nå finner eleven 10 knapper/moduler. Man starter med nr 1, når denne er gjennomført, gå man videre til nr 2 og så videre.

Hver av modulene inneholder grunnleggende kunnskap om sangteknikk, rytme, melodi, notelære, forskjellige musikkuttrykk og diverse sanger. Man vil også finne små filmsnutter, audio filer, linker og bilder som illustrerer og fremhever forståelse for læring. For å komme seg videre i en modul, klikker man på pilene. Det er også mulig å gå tilbake via sidestien eller toppmenyen.

I toppmenyen kan eleven gå inn på Øvelser. Her finnes diverse pusteøvelser, stemmeøvelser, øvelser for artikulasjon, improvisasjon, interpretasjon og indre gehør. Eleven kan altså gå inn og øve på spesifikke utfordringer han eller hun måtte ha. (De samme øvelsene vil også dukke opp i gjennomføringen av de ti modulene.)

Under Sjekkliste i toppmenyen finner elevene en oversikt over hva de skal kunne mestre som sanger. Dette er en fin huskeliste for å bevisstgjøre hva de mestrer og hva de bør øve mer på. I toppmenyen finner man også Sanger. Her kan man gå inn og printe ut diverse noter.

Husk å undre deg masse sammen med eleven. Nysgjerrigheten er den beste veiviseren!

Lykke til!

Hilsen Ulrika og Tone

Skip to content