Form

Musikk er satt sammen av like og forskjellige deler. Den første delen heter A, den andre B og så videre. Dette kaller vi musikkens form.

Oppgave 65

Finner du noen like deler i “Over regnbuen”?
Hvor mange deler har denne sangen?
Fargelegg delene med ulike farger.

Oppgave 66

Læreren setter opp rytmer på notestativ. En 4/4-takt på hver. Sett på musikken og finn pulsen.
Første elev klapper den første rytmen 4 ganger. Så går eleven videre til neste notestativ og klapper den andre rytmen 4 ganger, og så videre.
Når første elev går til det andre notestativet, starter elev 2 på det første stativet.
Til slutt blir det et langt tog.

Tog lokomotiv
Skip to content