Tempo

Tempo betyr hvilken hastighet grunnpulsen har. Når vi snakker om tempo i musikk, handler det om hvor fort eller sakte musikken skal være. Det står ofte forklart med et tall eller med ord.

Her ser du hva noen av ordene betyr:

Adagio – litt langsomt 🐌 

Andante – gående 🚶🏻

Allegro – fort  🏎 💨

Presto – veldig fort 🚀

Og sånn kan det se ut hvis man bruker tall ♩ = 100

Oppgave 64

Synes du denne musikken har et rolig eller raskt tempo?

Skip to content