Fleksibilitet

Vi vil jo gjerne at stemmen vår gjør akkurat det vi har lyst til at den skal gjøre. Da er det viktig å øve på de riktige tingene. Vi vil ha en fleksibel stemme.
Å synge raske toner eller store sprang, eller til og med begge deler på en gang, kan det være lurt å øve litt ekstra på.

INDRE GEHØR

Husker du at vi kan “synge” toner inni oss? Det vi kalte det indre gehør. Det er lurt å trene på å “høre” tonene inni hodet før du skal synge en sang eller en sangøvelse. Da trener du opp det indre gehøret.

Oppgave 57

Læreren din tar en tone på pianoet.
Det kan være en lys tone eller en mørk tone. “Hør” tonen inni hodet.
Så synger du.

Jente lytter med hodetelefoner
Oppgave 58

Gjør det samme men med fire toner. Klarte du å “høre” alle riktig? Syng.

Oppgave 59

Finn frem sangen “Lok”.
Bruk ditt indre gehør og syng annenhver setning inni deg.

Skip to content