Tonen A

Nå skal vi øve på tonen A , stemmegaffel-tonen. Den har plassering 6 i skalaen.

Noter skala

PRIMVA VISTA

Oppgave 53

Gå pulsen – syng tonene på notenavn og så på tall.

Noter
Skip to content