Taktarter

Når korpset spiller på 17. mai, må alle i korpset marsjere, så de ikke snubler i hverandre. Da følger de den samme pulsen i musikken og går helt likt.
Vi bruker taktstreker for å lage et system på alle notene og taktarter for å bestemme hvor mange noter som skal være i hver takt. En marsj har ofte bare 2 firedelsnoter i hver takt, mens en vals har 3. Hva slags taktart en sang har, ser du helt i starten av notesystemet, rett etter g-nøkkelen.

korpsmusikk

Sånn skriver vi 2 firedels takt.

To firedels takt

Sånn skriver vi 3 firedels takt.

Skip to content