Oppgave 42

Læreren synger tre toner.
Så synger læreren tonene en gang til men da er en tone byttet ut. Hvilken?

  • 00:00
Oppgave 43

Finn på og fyll ut melodien som mangler og komponer deretter din egen melodi:

Skip to content