Tonene f og g

Her ser vi på tonene F og G. De har plasseringene 4 og 5 i skalaen.

Noter

PRIMA VISTA

Oppgave 41

Gå pulsen – syng tonene på notenavn og så på tall:

Noter
Skip to content