Dynamikk

I mange noter står det forklart om du skal synge sterkt eller svakt.
Det kaller vi dynamikk, eller styrkegrader.

Dynamikk

Når vi vil at musikken skal bli gradvis sterkere eller svakere, bruker vi noen tegn.

Crescendo

heter crescendo og betyr gradvis sterkere

Decrescendo

heter decrescendo og betyr gradvis svakere

Oppgave 40

Hvilke styrkegrader finner du i “Lok”? Sett et kryss foran dem. Hva betyr de?

Ta en skjermdump og send til læreren din.

Skip to content