Ny rytme

Dette er fire sekstendeler. Dem leser vi som Ta-ka-ta-ka.

Noter
Oppgave 25

Skriv en egen tekst til den samme rytmen.

Oppgave 26

Print ut og sett grønne sirkler rundt sekstendelene i “Pilutta-visan” , blå sirkler rundt firedelene og røde sirkler rundt åttendelene.

3 sirkler
Oppgave 27

Gå pulsen – si og klapp rytmen:

Noter
Klapping
Skip to content