Betoning

Noen stavelser i ord er tunge og noen lette. Det er det samme i musikk, noen toner er tunge og noen lette, det kaller vi for betoninger.

Vektskål
Oppgave 24

Print ut og sett strek under de tunge stavelsene i ordene og første vers av “Pilutta-visan”:

Noter
Skip to content