Staccato og legato

Staccato og legato er to musikkbegrep som forteller hvordan du skal gjøre musikken.
Staccato betyr å synge korte toner med litt luft imellom.
Legato betyr å binde toner sammen.

Hvis det er en prikk over eller under noten – syng staccato.

Noter stacatto

Hvis en bue binder sammen flere noter – syng legato.

Noter legato
Oppgave 23

Syng Pilutta-sangen med mye staccato toner.
Syng den med legato toner også.
Hvor vil du ha staccato og hvor vil du ha legato?

Skip to content