Melodi

Når vi setter toner og rytmer sammen får vi en melodi.

Dette er de tre første tonene i skalaen C, D og E. Plasseringen deres i skalaen heter 1, 2 og 3.

Noter melodi
Oppgave 16

Læreren din synger skalaen; oppover C-D-E, eller nedover E-D-C. Du peker oppover eller nedover når du hører hvilken vei melodien går.

Oppgave 17

Gå pulsen – si og klapp rytmen:

Puls rytme
Oppgave 18

Nå skal vi sette tone og rytme sammen og lese melodien.

Gå pulsen – syng tonene på tonenavn og så på tall.

Noter på himmel
Puls tone
Skip to content