Vi kan også skrive ned rytmer.
Dette er firedeler.
Les teksten under. På musikkspråket leser vi den som Ta.

Noter
Oppgave 10

Skriv en egen tekst til den samme rytmen:

—   —   —   —

Ta en skjermdump og send til læreren din.

Skip to content