Sjekkliste

Instrumentkunnskap

 • Jeg kan vise hvordan jeg skal stå når jeg synger
 • Jeg vet hva diafragma er
 • Jeg kjenner når diafragma beveger seg
 • Jeg vet at stemmeleppene vibrerer når luften strømmer igjennom
 • Jeg vet hvor lungene er i kroppen
 • Jeg vet at lungene og diafragma kalles aktivatoren

Teknikk

 • Jeg kan synge med god holdning
 • Jeg klarer å synge en sangfrase i en pust
 • Jeg kan kjenne forskjell på hodeklang og brystklang
 • Jeg kan synge en sang hvor jeg bruker hodeklang
 • Jeg kan synge legato
 • Jeg kan synge staccato

Musikkteori

 • Jeg vet forskjellen på f og p
 • Jeg kjenner musikkuttrykkene legato og staccato
 • Jeg vet hva taktart er
 • Jeg vet hvordan jeg kan finne ut taktarten på en sang
 • Jeg kan gå eller klappe grunnpulsen mens jeg synger sangen
 • Jeg er ekspert på å finne like noter og deler i sangene

Lytting

 • Jeg kan høre forskjellen på mørke og lyse toner
 • Jeg kan høre når en melodi beveger seg oppover og når den går nedover
 • Jeg kan høre hvor mange ganger den samme tonen blir repetert
 • Jeg kan synge med andre
 • Jeg kan synge tostemt i kanon eller duett

Kreativitet

 • Jeg kan herme lyder
 • Jeg kan lage mange ulike lyder når jeg improviserer
 • Jeg kan improvisere med andre
 • Jeg kan komponere med noter
 • Jeg kan komponere med grafisk notasjon
Skip to content