Ensemble 3

Oppgave 70

Lær hver deres rytme.
Gå pulsen og si og klapp rytmen.

Noter
Oppgave 71

Nå skal du bare klappe rytmen!

Hest og slede
Oppgave 72

Under er det samme rytmer som i forrige oppgave, men nå er det en bestemt måte de skal gjøres på. Hvis rytmen har fått plassering på tonen E, skal du slå med begge hender på lårene dine. Les rytme for rytme hvordan du skal gjøre dette. H betyr høyre og V venstre.

Noter
Skip to content