Ensemble 3

Rytme i fokus

Oppgave 67

Stå i ring. Start en puls.
Læreren klapper en rytme som alle hermer.
Mens dere hermer rytmen, klapper læreren en ny rytme.
Se hvor langt dere kommer.

Oppgave 68

Gå sammen to og to og stå mot hverandre.
Strekk frem hendene – en med håndflatene opp og en med håndflatene ned og over den andres.
Læreren synger en sang dere kan godt.
Et sted synger læreren med vilje en feil tone. Da skal eleven med håndflatene ned prøve å slå på hendene til den andre eleven. Denne eleven skal da prøve å unngå å treffes ved å ta vekk hendene

Oppgave 69

Sitt i en sirkel. Start en puls. Så klapper en elev en rytme. Neste elev klapper en annen rytme samtidig og det samme gjør elev 3 og 4. Når elev nummer 5 begynner, slutter elev 1. Det skal kun være 4 rytmer samtidig. Hvordan forandres stykket? Hva hørte du?

Barn sitter i sirkel og klapper
Skip to content